Single Baby Shima Dirilis: Abang Satu Ringgit

Abang Satu Ringgit, sebuat lagu Melayu telah dirilis, pertengahan April 2017. Selamat Shima semoga single ini diminati dan menghantarkan kesuksesan Shima.